Ломбардууд иргэдийн өмчлөх болон бусад эрхийн зөрчиж байна

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, Цагдаагийн Ерөнхий газар хамтран 2020 оны 9-10 дугаар сард Улаанбаатар хотын Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүрэгт барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ явуулдаг 21 байгууллагад хяналт шалгалт хийлээ.

Уг шалгалтын урьдчилсан дүнгийн хурлыг хийж, шаардлага хангаагүй, зөрчил илэрсэн газруудад хариуцлага тооцох, үйл ажиллагааг нь хаах хүртэл арга хэмжээ тооцох асуудлыг хэлэлцэж байна.

 Учир нь Хүний эрхийн Үндэсний Комисс болон дээрх байгууллагууд урьд жилүүдэд шалгалтыг явуулж ирсэн бөгөөд нийтлэг зөрчил давтагдсан шинжтэй, “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 13 дахь илтгэл-ийг хэлэлцэж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 2015 онд УИХ-ын Хууль зүйн Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа зэргийг үндэслэн иргэдийн өмчлөх эрх, бусад эрхийн зөрчлийг арилгуулахад анхаарах шаардлагатай байгаа юм.

Улсын хэмжээнд 1315, нийслэлийн хэмжээнд 908 ломбард үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын 38,6 хувь нь ямар нэг хэмжээгээр зөрчилтэй, зохих зөвшөөрөл, шаардлага хангаагүй, иргэдийн өмчлөх болон бусад эрхийн зөрчсөн байна.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close