Хүрэн баавгайн саврыг борлуулах гэж байгаад баригджээ

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутагт ховор амьтны жагсаалтад орсон хүрэн баавгайн түүхий эд болох хоёр ширхэг сарвууг нэг сая төгрөгөөр худалдан борлуулах гэж байсан нь тогтоогджээ.

Уг хэрэгт Экологийн цагдаагийн албанаас хяналт шалгалтын ажиллагааг явуулж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 07 дугаар тогтоолоор Хүрэн баавгайг ховор амьтны жагсаалтад оруулж 2011 оны 23 дугаар тогтоолын хавсралтад зааснаар экологи эдийн засгийн үнэлгээг 6,500,000-7,500,000 төгрөгөөр тогтоосон байдаг.

Мөн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49,2 дэх хэсэгт “…амьтны аймагт учирсан хохирлыг тухайн амьтны учирсан хохирлыг экологи эдийн засгийн үнэлгээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээ”-гээр нөхөн төлүүлэхээр заажээ.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close