Коронавурусний батлагдсан тохиолдлын нэг өвчтөнд ногдох эмчилгээний өртөгийг танилцуулж байна

ХӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирал Д.Нямхүү “Эмчилгээний зардал 6,7-8.9 сая хүртэл байна гэж тооцоо гарсан. Үүнд эм, оношлуур, компьютер томографи зэрэг олон төрлийн шинжилгээ, тухайн хүнд эмчилгээ хийж байгаа 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл гэх мэт зардлууд орсон” хэмээн мэдэгдсэн.

Тэгвэл “Ковид-19” халдварын батлагдсан тохиолдлын нэг өвчтөнд ногдох өртөгийн задаргааг хүргэж байна. ХӨСҮТ-ээс Ковид-19 халдварын батлагдсан тохиолдлын зардлыг нарийнвчлан тооцохдоо батлагдсан тохиолдлын 200 гаруй өвчтөний эмчилгээний түүхийг судалж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч буй тооцоо, хүчин чадлыг бодитоор тооцоолсны үндсэн дээр гаргажээ.

Батлагдсан тохиолдлын нэг өвчтөнд 5-6 эмч, эмнэлгийн ажилтан буюу эмч, сувилагч, лаборант, үйлчилгээ, ариутгал зэрэг орж байгаа бөгөөд тэдгээр эмнэлгийн ажилтнууд хувийн хамгаалах хэрэгслийг өдөрт дунджаар 2-3 удаа сольж байгаа аж.

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв :
“КОВИД-19”-ын батлагдсан тохиолдлын НЭГ өвчтөнд ногдох өртөг
1. Хөнгөн өвчлөлтэй өвчтөн
д/д Зардлын зүйл анги  Дундаж зардал Дундаж ор хоног  Бүгд
1 Цалин, урамшуулал 164,780.70 27.5 4,531,469.90
2 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 312,591.70   312,591.70
3 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 487,120.00   487,120.00
4 SARS-CoV-2 вирүсийг илрүүлэх нуклейн хүчилд суурилсан шинжилгээ (бх-ПГУ) 750,000.00   750,000.00
5 Цусны ерөнхий шинжилгээ 17,900.00   17,900.00
6 Цусны бүлэгнэлт 16,800.00   16,800.00
7 Шээсний ерөнхий шинжилгээ 10,400.00   10,400.00
8 Биохими 100,220.00   100,220.00
9 Дүрс оношилгоо 212,100.00   212,100.00
10 Бусад шинжилгээ* 38,719.00   38,719.00
11 Эмч, ажиллагсадын хоол 5,718.50 27.5 157,258.80
12 Өвчтөний хоол 7,360.50 27.5 202,413.80
13 Гэрэл цахилгааны зардал 1,297.00 27.5 35,666.30
14 Түлш, халаалтын зардал 1,350.30 27.5 37,132.60
15 Цэвэр бохир усны зардал 831.1 27.5 22,855.20
16 Хог хаягдлын зардал 316.5 27.5 8,704.40
17 Ариутгалын бодис 335 27.5 9,212.50
18 Тээврийн зардал 2,900.00 4 11,600.00
  Нийт дүн     6,962,164.15
2. Дундаж өвчлөлтэй өвчтөн
д/д Зардлын зүйл анги  Дундаж зардал Дундаж ор хоног  Бүгд
1 Цалин, урамшуулал       244,303.50 28      6,840,496.70
2 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл       393,726.40           393,726.40
3 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл       624,658.50           624,658.50
4 SARS-CoV-2 вирүсийг илрүүлэх нуклейн хүчилд суурилсан шинжилгээ (бх-ПГУ)       960,000.00           960,000.00
5 Цусны ерөнхий шинжилгээ         22,000.00             22,000.00
6 Цусны бүлэгнэлт         20,800.00             20,800.00
7 Шээсний ерөнхий шинжилгээ         12,400.00             12,400.00
8 Биохими       226,025.00           226,025.00
9 Дүрс оношилгоо       235,650.00           235,650.00
10 Бусад шинжилгээ*         38,719.00             38,719.00
11 Эмч, ажиллагсадын хоол           5,718.50 28         160,118.00
12 Өвчтөний хоол           7,360.50 28         206,094.00
13 Гэрэл цахилгааны зардал           1,297.00 28           36,314.80
14 Түлш, халаалтын зардал           1,350.30 28           37,807.80
15 Цэвэр бохир усны зардал              831.10 28           23,270.80
16 Хог хаягдлын зардал              316.50 28             8,862.70
17 Ариутгалын бодис              335.00 28             9,380.00
18 Тээврийн зардал           2,900.00 4           11,600.00
  Нийт дүн          9,867,923.61
3. Хүнд өвчлөлтэй өвчтөн
д/д Зардлын зүйл анги  Дундаж зардал Дундаж ор хоног  Бүгд
1 Цалин, урамшуулал       262,436.90 32.2      8,450,468.30
2 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл       496,966.50           496,966.50
3 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл       865,350.00           865,350.00
4 SARS-CoV-2 вирүсийг илрүүлэх нуклейн хүчилд суурилсан шинжилгээ (бх-ПГУ)    1,425,000.00        1,425,000.00
5 Цусны ерөнхий шинжилгээ         30,100.00             30,100.00
6 Цусны бүлэгнэлт         27,840.00             27,840.00
7 Шээсний ерөнхий шинжилгээ         16,880.00             16,880.00
8 Биохими       172,990.00           172,990.00
9 Дүрс оношилгоо       299,500.00           299,500.00
10 Бусад шинжилгээ*         38,719.00           247,810.00
11 Эмч, ажиллагсадын хоол           5,718.50 32.2         184,135.70
12 Өвчтөний хоол           7,360.50 32.2         237,008.10
13 Гэрэл цахилгааны зардал           1,297.00 32.2           41,762.00
14 Түлш, халаалтын зардал           1,350.30 32.2           43,479.00
15 Цэвэр бохир усны зардал              831.10 32.2           26,761.40
16 Хог хаягдлын зардал              316.50 32.2           10,192.10
17 Ариутгалын бодис              335.00 32.2           10,787.00
18 Тээврийн зардал           2,900.00 4           11,600.00
  Нийт дүн        12,598,630.10

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close